Skip to main content

Vår miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i vår dagliga verksamhet på Karlholm Logistics. Nedanstående är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy så är du välkommen att kontakta oss på info@karlholm-logistics.se.

  • Vi ska aktivt arbeta med att påverka våra kunder och intressenter att tänka på miljön och uppmuntra dem att minska miljöpåverkan.
  • Vi ska arbeta aktivt med att öka effektiviteten i användning av energi.
  • Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor och lager sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.
  • Vi ska använda ändamålsenligt emballage för att minska transporten av luft och onödig belastning av transportsystemet.
  • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.
  • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.
  • Vi ska eftersträva att i så stor utsträckning det är möjligt använda återvunnen eller
    likvärdigt emballage som är förnybar.
  • Vårt mål är 0 % plast i vårt emballage ut mot kund.