3PL tredjepartslogistik

för dig med företag inom e-handel

Karlholm Logistics strävar efter att sätta en ny och högre standard inom tredjepartslogistik för företag inom e-handel.

Att själv hantera lager och logistik fungerar så länge ordervolymerna är små. Allteftersom företaget växer så kostar tiden för hanteringen mer och mer, då det tar tid från arbete med sådant som marknadsföring, försäljning och produktutveckling. Att använda oss som din 3PL-partner hjälper dig att frigöra denna ovärderlig tid.

Vi har resurser för att klara av både intensiva högsäsonger och tillfälliga månadskampanjer. Med modern IT-teknik kan vårt logistiksystem kopplas upp mot ert ordersystem på ett smart och enkelt sätt.

Fördelar med 3PL

 • Spara tid
  Minska administrativt arbete och personalansvar.
 • Optimera kostnader
  Skala upp och ned efter just dina behov.

När du arbetar med oss som 3PL-leverantör så utlokaliserar du ansvaret för sådant som inventeringshantering, produktorderlistor och orderuppfyllande till oss. Vad du får är snabbare frakt för dina kunder och mer tid att fokusera på att driva och utveckla verksamheten i företaget. Vi sköter såklart även lagerhållning.

 • Registrering av kund, systemanpassning och artikelregistrering
 • Lagerhantering och upprättande av plocklager
 • Artikeluppläggning, lagerlistor och artikelstatistik
 • Ordermottagning och orderregistrering
 • Saldolistor

Vårt ansvar som 3PL-partner

Vårt mål är att hålla den bästa servicegrad, leveranskvalitet och leveransprecision som går att få. Vi förstår vårt ansvar och jobbar kontinuerligt med att höja vår kvalitet och effektivitet.

Vad är 3PL?

Tredjepartslogistik (3PL) är en del av leveranskedjan för företag inom e-handel som gör det enkelt att utlokalisera delar av eller hela sin logistik och lagerhantering.